Skip to main content

Start

March 15, 2017, 10:30

Şiirlerinde milli ve manevi duyguları ön plana çıkaran İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı Türk milletinin istiklal tutkusunu, kahramanlığını, vatan sevgisini ve tarihi yürüyüşünü destansı bir üslupla anlatarak Kurtuluş savaşının manevi önderlerinden birisi olmuştur.

Bu düşüncelerden hareketle, 15 Mart 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu himayelerinde Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türksoy Bölümü ile birlikte “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un Vefat Yıldönümü” isimli panel düzenlemekteyiz. Panelde açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu sayın Rıza Kağan Yılmaz, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Sabri Hizmetli, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şerkiyat Fakültesi Türksoy Bölüm Başkanı sayın Doç. Dr. Töralı Kıdır, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü sayın Doç. Dr. Nevzat Şimşek yapacaklardır.

For more information