Skip to main content

Start

March 30, 2017, 10:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak 30 Mart 2017 tarihinde “Türk Dili Konuşan Ülkelerde Din Eğitimi” konulu çalıştay düzenlemekteyiz. Çalıştayda Türk Dili Konuşan Ülkelerdeki din eğitimi teorik ve uygulama kapsamında ele alınacaktır. Ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkelerden, yani Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Kırgızistan ile Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen bilim adamları kendi ülkelerindeki din eğitiminin özelliklerini, farklılıklarını ve ortak yönleri konusunda sunum yapacaklardır ve din eğitimi çalışmalarında ehliyetli ve liyakatli eğitimcilerin daha iyi yetiştirilmesi ile din eğitiminin okullarda daha kaliteli seviyeye ulaştırılması konularını katılımcılarla derinlemesine tartışacaklardır. 

Çalıştay programını indirmek için buraya tıklayınız. 

For more information