Skip to main content

Speakers

Dinara Taldybayeva

Start

December 3, 2015, 15:00

Seminarda Çin’in ileri sürdüğü “İpek Yolunun Ekonomik Kuşağı” stratejisinin önemi, bu projeye neden ihtiyaç duyulduğu ve Kazakistan, Rusya ve diğer Avrasya devletlerinin, ABD ve batı ülkelerinin çıkarları tartışılacaktır.

В ходе семинара будут обсуждаться такие вопросы как новая стратегическая программа «Экономический пояс шелкового пути» и ее значение для Китая, интересы Казахстана, России и других евразийских государств, а также интересы США и западных государств.