Skip to main content

Speakers

Айдар Амребаев

Евразийский научно-исследовательский институт приглашает принять участие в семинаре группы по изучению вопросов политики, международных отношений и безопасности «Приоритеты внешней политики Казахстана и Экономический Пояс Шелкового Пути: возможности и риски», который состоится 8 октября 2015 г. Основным докладчиком семинара выступит Айдар Амребаев, член Аналитического форума «Global Monitor», почетный профессор Восточно-Китайского Университета (Шанхай, КНР), со-директор Центра изучения Центральной Азии Туринского Университета (Турин, Италия).
В ходе семинара будут обсуждаться приоритетные цели из задачи внешнеполитической стратегии Казахстана и возможности их сопряжения с инициативой КНР по развитию транспортно-логистического потенциала региона «Экономический Пояс Шелкового Пути».
Рабочий язык: русский (с последовательным переводом на турецкий)

Avrasya Araştırma Enstitüsü Siyaset, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik seminerleri kapsamında 8 Ekim 2015 tarihinde saat 15.00′de düzenleyeceği “Kazakistan’ın dış politika öncelikleri ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağı: fırsatlar ve riskler” adlı seminere ilgilileri davet etmektedir. Seminer sunumunu “Küresel izleme” Analitik forum üyesi, Doğu Çin Üniversitesi (Şangay, Çin) Fahri profesörü ve Turin Üniversitesi (Turin, İtalya) Orta Asya Araştırmaları merkezi eş-direktörü Prof. Dr. Aydar Amrebayev Moldaşoviç yapacaktır.
Seminerde Çin'in "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" projesinin bölgesel nakliye ve lojistik potansiyeline dayalı inisiyatifleri Kazakistan’ın dış politika stratejisindeki öncelikli hedefleri çerçevesinde tartışılacaktır.
Seminer dili Rusça olup, Türkçeye tercüme edilecektir.