Skip to main content

Speakers

Prof. Dr. Mustafa Orçan

Start

March 29, 2016, 11:00

Address

Mametova 48

Avrasya Araştırma Enstitüsü "Toplum ve Kültür Araştırma Grubu" seminerleri kapsamında "Alafrangadan Alamerikanlaşmaya Dünya Toplumlarının Modernleşme Serüveni" adlı seminer düzenlemekteyiz. Seminerde dünyadaki toplumsal ve gündelik hayattaki değişimlere, özellikle Alafranganın ve Alamerikanlaşmanın ülkeler üzerindeki farklı etkileri tartışılacaktır.

Semineri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Orçan sunacaktır

For more information