Skip to main content

Speakers

Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran

Start

February 15, 2016, 15:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak “Avrasya’nın 21 Yıldır Çözülemeyen Karabağ Sorunu ve Geleceği” isimli seminer düzenlemekteyiz. Seminerde Avrasya’nın çözülemeyen Karabağ sorunu hakkında bilgiler sunulup, Güney Kafkasya'nın jeopolitik önemine ve Karabağ sorununun Azerbaycan ile Ermenistan’ın dış politikalarına etkileri analiz edilmekle beraber bu sorunun geleceği konularına değinilecektir.

Semineri Gazi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran sunacaktır.