Skip to main content

Speakers

Prof. Dr. Salih Yılmaz

Start

December 2, 2016, 11:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak “Siyaset, Dış Politika ve Güvenlik Araştırma Grubu” seminerleri kapsamında 2 Aralık 2016 tarihinde "Avrasya'da Türkiye'nin Rolü” konulu seminer düzenlemekteyiz. Seminerde Avrasya bölgesinin jeopolitik yapısı, küresel ve bölgesel aktörlerin ikili ilişkileri ile işbirlikleri, Avrasya’da güç dengeleri ile Türkiye'nin rolüne değinilecektir.Semineri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" Tarih Bölümünden Prof. Dr. Salih Yılmaz sunacaktır.

For more information