Skip to main content

Speakers

Prof. Dr. Kâmil Tüğen

Start

February 10, 2017, 15:00

10 Şubat 2017 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak “Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Çeşitli Ülke Örnekleri” adlı seminer düzenlemekteyiz. 1980’li yılların ortalarında gündeme gelen Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Devlet Bütçesi kaynaklarının erkek- kadın cinsiyet ayrımı dikkate alındığında herhangi bir cinse ağırlık verilmeden bütçe kaynaklarının toplum ihtiyaçları için kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu bakış açısı çerçevesinde Devlet Bütçeleri her yıl olduğu gibi kanuni usul ve esaslara göre hazırlanmakta, Devlet Bütçesi dokümanlarına bütçenin cinsler arası eşitliği sağlamaya yönelik kaynak (ödenek) dağılımları cetvellerden oluşan bir doküman halinde ilâve edilmektedir. Günümüzde pek çok ülkede cinsler arasındaki denge genelde kadınlar aleyhine bir durum gösterdiği için cinsiyete duyarlı bütçelemede kadın haklarını gözeten bir anlayış öne çıkmaktadır. Seminerde cinsler arasındaki denge ile kadın haklarını gözeten yeni anlayışın çeşitli ülkelerdeki uygulamaları konusuna değinilecektir. Semineri Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kâmil Tüğen sunacaktır.