Skip to main content

Speakers

Prof. Dr. Cengiz Tomar

Start

March 24, 2017, 15:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak 24 Mart 2017 tarihinde Siyaset, Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Grubu seminerleri kapsamında “Dünden Bugüne Orta Doğu’da Değişen Güç Dengeleri” konulu seminer düzenlemekteyiz. Seminerde Orta Doğu’daki güncel gelişmeler, bu gelişmelerin bölge ülkeleri ile küresel ve bölgesel aktörlerin politikalarına etkileri, Suriye krizi ve Orta Doğu’daki güç dengeleri tartışılacaktır. Semineri Marmara Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Tomar sunacaktır. 

For more information