Skip to main content

Speakers

Dr. Fethi Kılıç

Start

February 1, 2017, 15:00

1 Şubat 2017 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünde Siyaset, Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Çalışma Grubu Seminerleri kapsamında “İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi ve İnsan Hakları Kategorileri” adlı seminer düzenlemekteyiz. Seminerde ana hatlarıyla insan haklarının tarihi gelişim, insan hakları kategorileri, insan hakları ve otorite, yerellik ve evrensellik gibi çeşitli konularına değinilecektir. Semineri Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Dr. Fethi Kılıç sunacaktır.

For more information