Skip to main content

Speakers

Yrd. Doç. Dr. Selim Şanlısoy

Start

April 3, 2017, 11:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak 3 Nisan 2017 tarihinde Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Çalışma Grubu seminerleri kapsamında “İnsani Gelişme Performansları Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler” konulu seminer düzenlemekteyiz. Seminerde kalkınmışlık düzeyinin ölçüm metotları ve bu konu üzerindeki güncel tartışmalar, kalkınmışlık düzeyinin kişi başına milli gelirle ölçülmesine yönelik eleştiriler ve insan odaklı “insani gelişme” yaklaşımı konuları tartışılacaktır. Seminerde ayrıca Türk Cumhuriyetleri’nin insani gelişmişlik düzeylerinin analiz edilerek güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi insani gelişme endeksine yönelik eleştirilerden hareketle cinsiyet eşitsizliği, yolsuzluk, demokrasi gibi değişkenler kullanılarak söz konusu ülkelerin mevcut durumlarına ilişkin daha gerçekçi bir analiz yapılması konularına da değinilecektir. Semineri Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.  Doç. Dr. Selim Şanlısoy sunacaktır. 

For more information