Skip to main content

Speakers

Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci

Start

January 30, 2017, 15:00

30 Ocak 2017 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak “Jeopolitik Düzlemdeki Kaymalar ve Değişen Risk Alanları” adlı seminer düzenlemekteyiz. Seminerde ana hatlarıyla küresel jeopolitik eksen kavramı, jeopolitik ve jeoekonomik sistemin tarihçesi, yeni gelişmeler ve Asya ile Avrupa arasındaki muhtemel ekonomik anlamda çatışma alanları konularına değinilecektir. Semineri Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci sunacaktır.

For more information