Skip to main content

Speakers

Мустафа Нежат Жошкун

Start

November 19, 2015, 15:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü'nde "Küresel Kriz ve Gelişmekte Olan Ülkeler" isimli seminer düzenlenecektir. Seminerde küresel krizin nedenleri ile türlerine değinilerek, özellikle küresel krizin gelişmekte olan ve ekonomik yapısı yeterince sağlam olmayan ülkeler üzerindeki farklı etkileri tartışılacaktır.
Semineri Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necat Coşkun sunacaktır.

Евразийский научно-исследовательский институт проводит семинар на тему «Глобальный финансово-экономический кризис и его влияние на развивающиеся страны». На семинаре будут обсуждаться такие вопросы как основные причины возникновения кризисных явлений и их разновидности, а также рассматриваться особенности глобального финансово-экономического кризиса и его последствия для стран с недостаточно развитой экономикой.
Семинар будет проводить профессор Факультета экономики и социальных наук, кафедры экономики, доктор Нежат Жошкун.