Skip to main content

Speakers

Doç. Dr. Bilal Karabulut

Start

January 30, 2017, 11:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak “Siyaset, Dış Politika ve Güvenlik Araştırma Grubu” seminerleri kapsamında 27 Ocak 2017 tarihinde "Küreselleşme ve Uluslararası Güvenliğin Yaşadığı Dönüşüm: Daeş Terör Örgütü Örneği” konulu seminer düzenlemekteyiz.

Küreselleşme süreciyle birlikte iletişim, ulaşım, teknoloji ve diğer pek çok alanda baş döndüren bir hızla değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Böylesi bir süreç siyasetten toplumsal hayata, tüketim alışkanlıklarından bireylerin yaşam biçimlerine kadar pek çok alanı etkisi altına almıştır. Küreselleşme bir yönüyle hayatı daha yaşanabilir hale getirmektedir. Bu optimist bakış açısının tam aksine küreselleşme; artan çevre kirliliği, tüketim çılgınlığı, insanları tektipleştirmesi, şiddetin yaygınlaşması gibi noktalar göz önünde bulundurulduğunda oldukça yıkıcı bir süreçtir. İşte bu noktada küreselleşmenin güvenlik alanını da oldukça etkilediği ve tehdit türleri genişlettiği görülmektedir. Özellikle siber güvenlik, çevre güvenliği ve enerji güvenliği alanlarında ortaya çıkan yeni tehditlerin küreselleşmenin ürünleri oldukları rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca küreselleşme süreciyle birlikte terörizm olgusu da dönüşüme uğramıştır. DAEŞ terör örgütü böylesi bir dönüşümün en somut örneklerinden biridir. Semineri Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doç. Dr. Bilal Karabulut sunacaktır.

For more information