Skip to main content

Speakers

Prof. Dr. Recep Kök

Start

February 9, 2017, 15:00

9 Şubat 2017 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak “Kalkınmada Beşeri Sermaye Olgusu ve Rekabet Gücünü Etkileyen Temel Unsurlar: Kazakistan Örneği” konulu seminer düzenlemekteyiz. Seminerde Kazakistan ekonomisinin gelişim sürecinde kalkınmada beşeri sermaye olgusu ve rekabet gücünü etkileyen temel unsurlar konusuna değinilecektir. Ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti’nin kalkınma ve sürdürülebilir büyüme odaklı ekonomi politikalarına katkı sağlayacak kurumsal gelişme temelli strateji önerilerine yönelik bir deneme tartışmaya açılacaktır. Burada bağlamı itibariyle kurumsal performans değerlendirmelerine dayanan “durum ve çevre” analizlerini esas alan “yapı-mekanizma” dizaynı teorik/pratik kurgu boyutuyla ele alınacaktır. Semineri Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Kök sunacaktır.

 

For more information