Skip to main content

Speakers

Omirbek Hanayi

Start

March 9, 2017, 15:00

9 Mart 2017 tarihinde, Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak “Ekonomi, Finans ve Enerji Araştırma Grubu” seminerleri kapsamında “Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin (SUÖB) Mevcut Ekonomik ve Sosyal Durumu” konulu seminer düzenlemekteyiz. Semineri Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Omirbek Hanayi sunacaktır. Seminerde Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin günümüzdeki etnik, siyasi ve ekonomik yapısı ile son yıllardaki ekonomik ve sosyal gelişmelerine, ayrıca Çin’in son dönemdeki SUÖB’ne yönelik politikalarına değinilecektir.

For more information