Skip to main content

Speakers

Prof. Dr. Galiya Movkebayeva

Start

May 5, 2016, 15:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak 5 Mayıs 2016 tarihinde “Sosyo-Kültürel İşbirliği ve Avrasya Ekonomik Birliği'nde Avrasya Kimliğinin Oluşumu” adlı seminer düzenlemekteyiz. Seminerde kimlik kavramı, ulusal kimlikler, bölgesel kimlik oluşumları ve küreselleşen dünyada kolektif kimlik anlayışı konularına değinilecektir. Avrasya bölgesinde dinler ve medeniyetler arası diyalog aracılıyla oluşan binlerce yıllık birikimin Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin sosyo-kültürel birleşim sürecine katkıları tartışılacaktır.

Semineri Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Galiya Movkebayeva sunacaktır.