Skip to main content

Speakers

Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Start

February 26, 2016, 15:00

Tarih boyunca İslam, farklı toplumlarda farklı şekillerde anlaşılmış, yorumlanmış ve yaşanmıştır. Bunun sonucunda milletlerin kendine özgü dindarlık anlayışları veya Müslümanlık tecrübeleri oluşmuştur. Bunları İslam’ı benimseyen toplumlar üzerinde sınıflandıracak olursak Türk Dindarlığı, Fars dindarlığı ve Arap dindarlığı ya da Müslümanlığıdır. Batılı araştırmacılar bu farklılıkları Arap İslamı, İran İslamı ve Türk İslamı olarak isimlendirmekte ısrar ederler. Bu yanlış bir kavramsallaştırmadır. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla, Orta Asya’da ve diğer coğrafyalarda yaşayan Türk toplulukları arasında bu üç dindarlık modeli birbiriyle rekabet etmektedir. Türk toplumlarında geleneksel Türk dindarlığı Hanefi-Maturidiliğin yanısıra, bugün İslam’ı Arap dindarlığı Selefilik tarzıyla veya İran Dindarlığı Şiilik tarzıyla yaşayan topluluklar oluşmuştur. Son ikisi, yani Şiilik ve Selefilik Türk toplumlarına Sovyetlerin yıkılmasından başlayarak etkisini her geçen gün artırmaya devam etmektedir. Seminerde dindarlıkların Türk toplulukları arasında son zamanlarda neden yaygınlaşmaya başladığı ve çatışma eğilimi içerisinde oldukları analiz edilecektir.

For more information