Skip to main content

Speakers

Muhittin Şimşek

Start

October 20, 2015, 11:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak İşçi ve Sosyal İlişkiler Kazak Akademisi ile birlikte Türk Dünyasında sanayileşme isimli konferans düzenlemekteyiz. Konferansta özellikle Türk dili konuşan Orta Asya ülkelerinde geçmiş sanayileşme tecrübeleri yanısıra sanayileşmenin mevcut durumu analiz edilecek ve politika önerileri tartışılacaktır. Konferansımıza konuyla ilgilenenleri bekleriz.
Konferansı YÖK Yürütme Kurulu Eski Üyesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek sunacaktır.

Евразийский научно-исследовательский институт совместно с Казахской академии труда и социальных отношений проводит открытую лекцию с одним из самых авторитетных экономистов Турции, доктором наук и профессором Факультета технологии Мармаринского университета Мухиттином Шимшеком. В ходе открытой лекции на тему «Индустриализация в странах Тюркского мира» планируется обсуждение широкого круга вопросов, посвященных этапам индустриализации в странах Центральной Азии, а также текущему положению в области индустриализационного развития в регионе и политическим аспектам будущего взаимодействия.
Доктор наук и профессор Мухиттин Шимшек является членом Попечительского совета Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави, бывшим членом исполнительного органа «Совета по высшему образованию» Республики Турции.

For more information