Skip to main content

Speakers

Prof. Dr. Celal Türer

Start

March 10, 2016, 15:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak "Yesevi Modern Dünyaya Ne Söyler? "Ahlaki Bakış" isimli seminer düzenlemekteyiz. Seminerde anadili Türkçeyi kullanarak geniş kitleleri etkileyen ilk Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı, eserleri ve insanlara vaz’ ettiği adalet, tevazu, birlik ve dirlik düşünceleri anlatılacaktır.  

Semineri Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Türer sunacaktır.