Skip to main content
  • Military Conflicts in Afghanistan and Ongoing Importance of Termez as a Springboard

    03.02.2016 | E-Bulletin | Strategy | 469 Jaloliddin Mirzayev

    İnsanlığın tarihsel gelişim sürecinde kimlik olgusu, siyasi ve sosyo-ekonomik süreçlerin seyrini etkilemede her zaman önemli bir rol oynamıştır. Zamanla kimlik oluşumunda kullanılan modeller ve yaklaşımlar değişmiş ve farklı dönemlerin etkisi altında kalmıştır. İnsanlar tarih boyunca kendilerini birey olarak değil, birbirlerini destekleyen gruplar yaratarak topluluk olarak değerlendirme eğiliminde olmuşlardır. Bu gruplardan biri, kökenlerin insanları birbirine bağladığına inanan bireylerden oluşan topluluktur. Bu topluluğun oluşumu, kural olarak, “doğal” değil “kültürel” temelli bir süreç içinde şekillenmiştir.

    Tags: Afghanistan, Security, Geostrategy, Termez

Author