Skip to main content

Спикеры

Dr. Zhandos Ranov

Басталуы

January 11, 2018, 15:00

11 Ocak 2018 tarihinde, Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak “Ekonomi, Finans ve Enerji Araştırma Grubu” seminerleri kapsamında “Kazakistan’da bütçe oluşumu, süreci, uygulanması ve son yılların ana göstergeleri” konulu seminer düzenlemekteyiz. Semineri Avrasya Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Dr. Zhandos Ranov sunacaktır. Seminerde Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığından bugüne kadar bütçe sisteminin yapısı ana hatlarıyla açıklanacaktır.  Bütçenin oluşum ve uygulanma sürecine ayrıntılı olarak değinilerek, Kazakistan Cumhuriyetinin bütçe kanunundaki değişmelere ve son yıllardaki bütçenin gelir ve giderleri analiz edilecektir.