Перейти к основному содержанию

Speakers

Omirbek Hanayi

Начало

November 30, 2017, 15:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak 30 Kasım 2017 tarihinde Siyaset, Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Grubu seminerleri kapsamında “Çin Dış Politikasında Orta Asya” konulu seminer düzenlemekteyiz. Seminerde dünyanın yükselen gücü Çin için İpek Yolu güzergâhında bulunan Orta Asya bölgesinin jeostratejik ve jeopolitik önemi incelenerek, Çin’in Orta Asya’ya yönelik mevcut dış politikası hakkında çeşitli bilgiler sunulacaktır. Semineri Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Omirbek Hanayi sunacaktır.