Ana içeriğe atla

Bölgesel entegrasyon - coğrafi yakınlık, ekonomik tamamlayıcılık ve benzerlik, siyasi sistemleri, müzakere süreçlerini ve sosyal yapıyı kolaylaştırır, kültürel ve ideolojik iletişim gibi birçok farklı koşulları temel alır.

Abulkhair Zhunusbek verdiği seminerde, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının beş Orta Asya ülkesinin (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) bağımsızlık kazanmasına sebep olduğunu; ve ortak siyasi, ekonomik ve kültürel bağlantılar kurmak için bu ülkelerin başarılı bölgesel entegrasyon için gerekli tüm koşullara sahip olduğunu belirtti. Sovyet döneminin etkisi, Orta Asya ülkelerin bölgesel entegrasyon gelişimini engelliyordu. Son yirmi yıl içinde Orta Asya’da çeşitli bölgesel kuruluşlar kurulsa bile, hala Orta Asya kurum ve kuruluşlarına üye olmayan bölge ülkeleri mevcut. Orta Asya ülkelerinin birbiriyle değil, daha çok Rusya ve Çin gibi güçlü ülkelerle entegrasyon sürecinde olduğunu belirtti.

Abulkhair Zhunusbek, sunumunda, Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğinin çeşitli faktörlerini ve işbirliğinin mevcut sorunlarını inceledi.

Seminer sonrasında Avrasya Araştırma Enstitü müdürümüz Sayın Yrd. Doç. Dr. Vakur Sümer ve araştırmacılar sorularda ve katkılarda bulundu. Sayın Yrd. Doç. Dr. Vakur Sümer; Çin’in, Orta Asya bölgesinde çok önemli ve etkili noktada bulunduğunu belirtti. Kazakistan’ın bu bölge içinde en iyi coğrafi konuma sahip bir ülke olduğunu vurguladı. Bu durum, Çin ve Avrupa arasında transit geçiş noktası olarak Kazakistan’ın rolünü artırıyor.