Ana içeriğe atla

Konuşmacılar

Yavuz Bülent Bâkiler

Başlangıç

October 31, 2017, 11:00

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak 31 Ekim 2017 tarihinde Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Çalışma Grubu seminerleri kapsamında “Şahdamarımız Türkçe” konulu seminer düzenlemekteyiz.

Seminerde bir milletin ana dilinin o milletin kültürel, felsefi ve milli kimliğinin oluşmasındaki rolü, Türkçe’nin Türk milleti için önemi ve Türk dili konuşan ülkeler arasındaki kültürel bağların pekiştirilmesinde diller arası yakınlık gibi konular tartışılacaktır.

Semineri şâir Yavuz Bülent Bâkiler sunacaktır.