Ana içeriğe atla
  • Türkiye Kazakistan Ekonomik İlişkileri

    16.11.2015 | Makaleler | Ekonomi | 1,192 Sıdıka Başçı

    Tarih göstermektedir ki, İpek Yolu binyıllar boyunca Uzak Doğu’yu Avrupa’ya gerek ticaret gerek kültürel manada bağlayan çok önemli bir yol olmuştur. Deniz yollarındaki keşiflerin ardından yol önemini büyük ölçüde kaybetse de son yıllarda Uzak Doğu ve Orta Asya ülkelerinde gözlenen yüksek büyüme oranları ve bu bölgelerdeki enerji kaynaklarının Avrupa’ya aktarımı konuları yolun önemini yeniden gündeme getirmiştir. Bu bağlamda inşa edilebilecek demir yolları ve yeni boru hatları ile “Modern İpek Yolu”nun da oluşturulması önem kazanmıştır. Anadolu her zaman için İpek Yolu’nun önemli bir parçası olmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını oluşturmakta olan bölge hiç şüphesiz Modern İpek Yolu’nun da en önemli parçalarından biri olacaktır. Bu bağlamda bu çalışma Türkiye ile Modern İpek Yolu üzerinde, bölgenin en büyük ülkelerinden biri olması sebebiyle, önemli bir yeri olacak olan diğer bir ülke “Kazakistan” arasındaki ilişkileri incelemeyi hedeflemektedir.

    Etiketler: Ekonomi, Ticaret, Kazakistan, Türkiye

Yazar