Ana içeriğe atla
 • Eurasia Outlook 2015: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia (Turkish)

  23.05.2016 | Kitaplar | 619 Nevzat Şimşek, Lidiya Parkhomchik, Ayca Simsek

  2015 yılının başından itibaren Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak, Avrasya bölgesindeki önemli gelişmeleri incelemek üzere haftalık e-bültenler çıkarmaya ve bu e-bültenleri okuyucularımızla paylaşmaya karar verdik. Hem enstitümüzde çalışan uzmanlarımız hem de dışarıdan uzmanlar tarafından hazırlanan analizler, Türkiye’den ve Avrasya bölgesindeki diğer ülkelerden pek çok akademisyen, uzman, bürokrat ve siyasetçi tarafından beğeni kazanmıştır. Bu kitabın hazırlanmasındaki en önemli nedenlerden biri, Avrasya bölgesinde yakın zamanda yaşanan gelişmeler hakkında sınırlı sayıda çalışmanın bulunmasıdır. Ayrıca, bu kitabın değerini arttıran bir diğer neden de bölgede kişisel olarak çalışan akademisyenlerin analizlerine yer vermesidir.

  Günümüzde Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde bir ekonomik entegrasyonun avantajlarının ve dezavantajlarının incelendiği çalışmaların yanı sıra Avrasya’nın enerji güzergahlarının gelişiminin ele alındığı ve Avrasya ülkeleri arasında iki taraflı ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik beklentilerin değerlendirildiği çalışmalar da mevcuttur. Bununla birlikte halen, yukarıda adı geçen konuların yanısıra ekonomik, sosyal ve siyasi yönden Avrasya ile ilgili diğer konuları içeren ve Avrasya ile ilgili kısa, analitik bir bakış açısı ortaya koyan yayınların yapılmasına yönelik ciddi bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, Avrasya Araştırma Enstitüsü, okuyuculara Avrasya ekonomilerini ve siyasetini içeren karmaşık araştırma alanının anlaşılmasına ilişkin kapsamlı bir bakış açısı sunan haftalık e-bültenleri, tek bir kitap altında toplamaya karar vermiştir.

  Bu kitap “Eurasia Outlook 2015: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia” adlı kitabın ilk baskısıdır. Kitap, Avrasya’daki günümüz olaylarını ve ortaya çıkan değişiklikleri genel bir değerlendirme ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kitapta yer alan analizler, ekonomi, finans, enerji, ulaştırma, uluslararası ilişkiler ve siyaseti içeren geniş kapsamlı bir alanda okuyuculara güvenilir bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, hedefimiz, ilgili konularda profesyonel araştırmacıların yanısıra lisansüstü öğrencilerine de doğrudan ve detaylı bilgi vermektir. Kitabın İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde basılması kararı da daha fazla okuyucu kitlesine ulaşımın sağlanması amacıyla alınmıştır. Yine bu nedenle, kitap Kazakça ve Rusça olarak iki ayrı dilde daha basılacaktır. Çeviri konusundaki tüm güçlüklere rağmen, kapsamlı bir araştırma çalışmasının gerektirdiği yüksek kalite standartlarına ulaşmaya çalıştığımıza inanıyoruz.

  Bu kitap dört ayrı bölümden meydana gelmektedir. Bütün bölümler, Avrasya ülkelerini ekonomik, siyasi ve sosyal yönden inceleyen ayrıntılı analizler içermektedir. Birinci Bölüm, Avrasya ülkelerinin ekonomileri ile ilgilidir. Bu bölümde, hem finansal piyasalardaki hem de enerji piyasalarındaki gelişmeler incelenmekte, ayrıca bölge ülkelerinin sanayi yapıları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. İkinci Bölüm, uluslararası ve bölgesel değerlendirmeler dikkate alınarak Avrasya ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bölümde, bölge ülkelerinin uluslararası organizasyonlar ile işbirliği imkanları ve hem uluslararası ticaret hem de enerji sektöründe gerçekleştirilen küresel ve bölgesel işbirlikleri incelenmektedir. Üçüncü Bölüm, Avrasya bölgesindeki enerji ulaşımı ve lojistik ile ilgilidir. Bu bölümde, özellikle bölgedeki enerji ulaştırma güzergahlarındaki ve kargo ulaştırma güzergahlarındaki gelişmeler ve bu güzergahların hem ekonomik hem de siyasi açıdan bölge ülkeleri için önemi incelenmektedir. Dördüncü Bölüm ise Avrasya ülkelerine yönelik sosyo-politik değerlendirmeler içermektedir. Bu bölümde, bölgedeki gelişmeler, hem siyasi yönüyle (bölge ülkelerindeki siyasi sistemler ve seçim süreci) hem de sosyo-kültürel yönleriyle (bölge ülkelerindeki sosyo-kültürel gelişmeler ve göç politikası) ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin önceki başkanı Sayın Prof. Dr. Osman Horata’ya ve yeni başkanı Sayın Prof. Dr. Musa Yıldız’a ve diğer Mütevelli Heyet Üyesi hocalarımıza sonsuz güvenleri ve sınırsız destekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca düzenleme ve tasarım aşamalarında emeklerinden dolayı Saule Ahmetkaliyeva, Juldiz Kanapiyanova, Cengizhan Canaltay ve Rassul Arin’e de teşekkür ederiz. En büyük teşekkürümüz ise çalışmanın aşamalarında ve tüm oluşum aşamalarında yanımızda olup bizi her yönüyle destekleyen tüm Avrasya Araştırma Enstitüsü çalışanlarımıza olacaktır. Bu çalışmanın, geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmesini diliyor ve Avrasya çalışmalarıyla ilgili alanda daha fazla çalışma yapılmasını teşvik etmesini umuyoruz.

  Etiketler: Ekonomi, Finans, Enerji, Siyaset, Avrasya

Yazar

 • Direktör

  Nevzat Şimşek

  Doç. Dr. Nevzat Şimşek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1994 yılında tamamlamıştır.

 • Uzman Araştırmacı

  Lidiya Parkhomchik

  Lydiya Parkhomchik (nee Timofeyenko) was born on February 9, 1984 in Zelenodolsk city, located at the territory of the Republic of Tatarstan (Russia). Since 1986 she became resident of the Republic of Kazakhstan.

 • Misafir Araştırmacı

  Ayca Simsek

  Hayal Ayca Simsek was born in Izmir Turkey in 13 January 1973. She completed her primary education in Karsiyaka Cumhuriyet Primary School and her secondary and higher educations in Izmir Turkish College.