Ana içeriğe atla
 • Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesi: Sorunlar ve Beklentiler

  05.10.2017 | E-Bülten | Ulaşım | 105 Omirbek Hanayi

  Çin ve Orta Asya’yı bir birine bağlayacak olan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesi, Çin’in Orta Asya ile ilgili ulaşım politikasının önemli parçalarından birisidir. Uzun süredir gündemde olan bu proje, Çin’in Tek Kuşak Tek Yol stratejisi açısından da büyük önem taşımak-tadır. Çin’in batısında bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi (SUÖB) Kaşgar kentinden başla-yan bu demiryolu ağının, Çin ve Kırgızistan sınırındaki İrkeştam dağ geçidinden geçerek Kırgızistan’ın Kara-Su ilçesi üzerinden Özbekis-tan’ın Andican kentine kadar ulaşması planlan-maktadır. Projenin devamında da söz konusu demiryolu ağının İran’a kadar uzatılması hedef-lenmektedir.

  Etiketler: Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Ulaşım

Yazar

 • Araştırmacı

  Omirbek Hanayi

  Omirbek Hanayi Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 2004 yılında Çin Milletler Üniversitesi(Pekin) Kazak Dili ve Edebiyatı Fakültesi’ni kazanmıştır.