Ana içeriğe atla
Direktör

Nevzat Şimşek

Doç. Dr. Nevzat Şimşek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1994 yılında tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Genel İktisat Programı’nda 1998 yılında “Fiyatların Konjonktürel Davranışına İlişkin Bir Araştırma, 1963-1995 Türkiye Örneği” isimli yüksek lisans çalışmasını, 2005 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı’nda “Endüstri-içi Dış Ticaret (Türkiye’nin Endüstri-içi Dış Ticaretinin Analizi)” isimli doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2005 yılında doktora tezi ile Türkiye Ekonomi Kurumu’nun ekonomi alanında verdiği en iyi doktora tezi ödülünü almaya hak kazanmıştır. ŞİMŞEK, 2012 tarihinde Uluslararası İktisat bilim dalında doçent unvanını almıştır.

Doç.Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik yaşamına başlamıştır. Temmuz 2003-Kasım 2003 tarihleri arasında doktora tezi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Almanya’nın Giessen şehrinde Justus Liebig Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Enstitüsü’nde bulunmuştur. Temmuz 2010-Temmuz 2012 tarihleri arasında Oxford Üniversitesi Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü’nde enerji ekonomisi alanında post doktora araştırması yapmıştır. Bu süre içinde çalışmalarını enerji ekonomisi alanına yoğunlaştıran ŞİMŞEK, Enstitüde özellikle dünya ham petrol ve doğal gaz piyasaları üzerinde çalışmıştır. Enerji ekonomisi, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ve çevresel sorunlar, dış ticaret (yeni dış ticaret teorileri, endüstri-içi dış ticaret), konjonktür teorileri, uluslararası ticaret ve finansın makroekonomik yönleri, kalkınma planları ve politikası, regülasyon ve sanayi politikası alanlarında yurt içi ve yurt dışı kitap ve makale yayını bulunmaktadır. 2013-2014 öğretim yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Gelişme ve Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı görevinde de bulunan Şimşek iyi derecede İngilizce, orta derecede Arapça ve Kazakça bilmektedir.