17 Aralık 2020 tarihinde Batı Avustralya Üniversitesi Öğretim Üyesi Рrof. Dr. Tim Winter “Heritage Diplomacy Along the Silk Roads” (İpek Yolları’nda Miras Diplomasisi) Başlıklı Çevrimiçi Seminer Verdi.