17

Aralık 17, 2020

17 Aralık 2020 tarihinde Batı Avustralya Üniversitesi Öğretim Üyesi Рrof. Dr. Tim Winter “Heritage Diplomacy Along the Silk Roads” (İpek Yolları’nda Miras Diplomasisi) Başlıklı Çevrimiçi Seminer Verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdiminden sonra söz alan Рrof. Dr. Tim Winter, seminerinde, ana hatlarıyla Güneydoğu Asya, Orta Asya ve Orta Doğu’daki deneyimlerine dayanarak, İpek Yolu’nun tarihi mirası bağlamında Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin kültürel boyutlarını anlattı. Рrof. Dr. Tim Winter, Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin […]