12

Mart 12, 2021

12 Mart 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Janar Temirbekova, Almatı ziyareti kapsamında Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Janar Temirbekova, Almatı’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu […]
Mart 12, 2021

12 Mart 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün düzenlediği seminerler dizisinde “Orta Asya’da Çevresel Sorunlar ve Çok Boyutlu Etkileri” başlıklı bir sunum yaptı.

Doç. Dr. Vakur Sümer, Orta Asya’nın çok geniş bir coğrafyayı kapsaması ve coğrafi açıdan çeşitlilik arz etmesine bağlı olarak meydana gelen çeşitli çevresel risklerin; Sovyetler Birliği döneminden miras kalan radyoaktif atıkların ve çölleşmenin, bölgede bağımsızlığın kazanılması ile devletlerin milli çıkarları ile oluşan ve göz ardı edilen sınır aşırı sorunlarda ortak […]