8 Ekim 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Erkinbek Turgınov “Kazak Türkçesi’ndeki İlk Ders Kitapları ve Beimbet Maylin’in Yeri” konulu seminer verdi.