Kırım Savaşı: Emperyal Güçlerin Dünya Savaşı Pratiği

Bu eser, tarihin büyük devletlerinin kitlesel orduları nasıl seferber edebildiği ve bu çerçevede orduları sadece savaş sahasına sürmekten çok öte kompleks bir organizasyon yapısını gerektiren savaş lojistiğinin işlerliği sorunsalından yola çıkarak oluşturulmuştur. Esere konu olan Kırım Savaşı’nın seçilmesindeki temel motivasyonu ise söz konusu savaşın gerek toplumsal, gerek iktisadi gerekse siyasi […]

EUR/KZT döviz kurunun gelişimi

Kazakistan Merkez Bankası (KMB) tarafından 31 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan rapora göre, 2017 yılında bireyler tarafından yapılan avro yatırımları diğer finansal araçlar arasında ulusal para cinsinden en kârlısı olmuştur. Avro cinsinden mevduatların 2017 yılında yaklaşık %15.3’lük gelir artışı kaydettiği belirtilmiştir. Ayrıca, 2017’de herhangi bir yatırım yapmadan avro cinsinden para tutmak, […]

Türkiye Kazakistan Ekonomik İlişkileri

Tarih göstermektedir ki, İpek Yolu binyıllar boyunca Uzak Doğu’yu Avrupa’ya gerek ticaret gerek kültürel manada bağlayan çok önemli bir yol olmuştur. Deniz yollarındaki keşiflerin ardından yol önemini büyük ölçüde kaybetse de son yıllarda Uzak Doğu ve Orta Asya ülkelerinde gözlenen yüksek büyüme oranları ve bu bölgelerdeki enerji kaynaklarının Avrupa’ya aktarımı […]

Güney Kore ve Orta Asya İlişkileri

İpek yolu, 200 yıldan uzun bir süre önce Çin ve Roma imparatorluğunu birbirine bağlamış; bu yoldan yalnızca ticaret değil insanlar, bilgiler, fikirler ve kültürler de Asya ve Avrupa arasında gidip gelmeye devam etmiştir. İpek yolu, uzun yıllar boyunca Avrupa ve Asya arasında muazzam bir köprü olmayı başarmıştır. Yüzyıllar içerisinde Orta […]

Asya Avrupa / Азия Еуропа

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından aylık olarak çıkarılmakta olan Asya Avrupa Dergisi’nin 45. Sayısı ile karşınızdayız. Türk Dünyası ve Avrasya’nın farklı bölgelerindeki önemli konuları ele aldığımız bu sayımızı da ilgiyle okuyacağınızı düşünmekteyiz.

Eurasian Research Journal

Eurasian Research Journal tamamen açık erişim konuları yayınlamaktadır. Eurasian Research Journal'ın yayınlanan tüm sayıları http://erj.eurasian-research.org/latest-issue.html adresinde yayınlandıktan hemen sonra tüm kullanıcılara mevcuttur ve pdf formatında ücretsiz olarak indirilebilir. Eurasian Research Journal, okuyucular için herhangi bir ücret ve yayınlar ve diğer ilgili bilimsel faaliyetler için değerlendirme yapmaz.

		

video_galeri_tr
foto_galeri_tr