Azimjan Hitahunov

Azimjan Hitahunov

Junior Research fellow

Azimjan Hitahunov, Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nden lisan, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır (doktora derecesini İtalya’nın Bologna şehrinde Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İleri Çalışmalar Okulu işbirliği ile tamamlamıştır). Şu anda Hitahunov, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi İktisat ve İşletme Yüksek Okulu İktisat Bölümü’nde makroekonomi ile ilgili dersler vermektedir.

Staff's Publications


Ocak 10, 2021

Rusya ile Tacikistan Arasındaki Ekonomik İşbirliğinin Bir Analizi

Rusya ile ekonomik işbirliği, bölgedeki rolünün azaldığı yönündeki iddialara rağmen Orta Asya ülkeleri için önemini korumaktadır. Ticaret ve yatırım alanlarında Rusya ile yürütülen ortaklıklar bölgenin ekonomik performansına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ülkeler bazında yapılan bir analiz Kazakistan ve Rusya arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin tarihsel olarak güçlü olduğunu göstermektedir. Kırgızistan ile Rusya’nın […]
Ekim 22, 2020

Kazakistan ve Özbekistan Arasindaki İkili Ticaretin Analizi

Uluslararası ticaret, ekonomik büyümeye katkı sağlayan, ekonomileri çeşitlendiren, yoksulluğu azaltan ve kalkınmayı teşvik eden önemli araçlardan biridir. Bazı ülkeler ihracata öncelik verirken, bazıları ithal ikameci politikalar uygulamaktadır. Ülkelerin dışa açıklığı, rekabet gücünü belirleyen ana göstergedir. Orta Asya’nın nüfus bakımından en büyük ülkesi olan Özbekistan, Şavkat Mirziyoyev’in iktidara gelmesiyle açıklık politikası […]
Mayıs 25, 2020

Küreselleşmenin Geleceği

Küreselleşme, iktisatçılar arasında sıkça tartışılan konulardan biri olmaya devam etmektedir. Bu sürecin destekçileri, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumların daha güçlü bir role sahip olduğu serbest ticaret ile sermayenin, insanların, teknolojilerin ve fikirlerin hareketliliğini savunmaktadır. Sürecin muhalifleri ise temel olarak küreselleşme ile ilgili risklere, yani daha yüksek iç rekabete, yerel […]
Mart 3, 2020

Gönderen ve Hedef Ülkeler Açısından Uluslararası Göçün Getirileri ve Kayıpları

Uluslararası Göç Örgütü, göç hareketlerinin küresel ölçekte ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik değişimleri etkileyen oldukça önemli bir olgu olduğunu belirtmektedir. 2019 yılı verilerine göre uluslararası göçmenlerin sayısı, 272 milyonla dünya nüfusunun %3,5’ine tekabül etmektedir.   47 Views / Көрулер / Görüntüleme / Просмотры