Dinara Taldybaeva

Dinara Taldybaeva

Junior Research fellow

1983 yılında Güney Kazakistan eyaleti Türkistan şehrinde doğmuştur. 2000 yılında liseyi tamamladıktan sonra Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Ekonomi Fakültesi “Uluslararası İlişkiler” bölümünü kazanmıştır. 2004 yılında üniversiteyi tamamlayıp “Uluslararası İlişkiler uzmanı” nitelikli diploma verilmiştir. 2005 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi “Uluslararası İlişkiler” Bölümü’nde Sekreter olarak çalışmaya başlamıştır.

Staff's Publications


Ekim 25, 2020

Türkiye-Özbekistan İlişkilerinin Yeni Dönemi

Türkiye ve Özbekistan ortak bir dil ve tarih, benzer kültür ve geleneklere dayanan iki dost ülkedir. 16 Aralık 1991 tarihinde Özbekistan’ın bağımsızlığını Türkiye’nin ilk olarak tanıması da bu kardeşliğin yüksek bir ifadesi olarak kabul edilebilir. Türkiye ile Özbekistan arasında diplomatik ilişkiler 4 Mart   kurulmuştur. Nisan 1992’den itibaren Taşkent’te Türkiye […]
Ekim 24, 2020

Türkiye’nin Nükleer Enerji Potansiyeli ve Akkuyu Nükleer Santrali

Küreselleşme ile birlikte günümüzde teknolojinin gelişmesi ve nüfus artışı gibi çok sayıda faktör, enerji kaynaklarına olan ihtiyacı da hızla artırmaktadır. Türkiye, son yıllarda dünya enerji tüketiminin artış hızına göre Çin’den sonra ikinci sırada gelmektedir. Dünya enerji talebinin büyük bir kısmı petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. […]
Mayıs 4, 2020

Türkiye’nin Kırgızistan’daki Kamu Diplomasisi Faaliyetleri

Devletlerin dış politika gündem ve stratejileri doğrultusunda hedefledikleri amaçlara ulaşabilmek için kullandıkları kamu diplomasisinin öneminin gittikçe arrtığı ifade edilebilir. Bu doğrultuda Türkiye’nin de kendi uluslararası ilişkilerinde son 10 yıl içerisinde önemli atılımlar gerçekleştirerek yeni kurumlar açılmış, mevcut olanlar da yeniden yapılandırılmıştır.   54 Views / Көрулер / Görüntüleme / Просмотры
Mart 12, 2018

İran-Rusya Ekonomik İlişkilerinin Mevcut Durumu

Hazar Denizi kıyısı üzerinden birbirine komşu sayılan İran ve Rusya arasındaki ilişkiler 16. yüzyılda başlamış olup, günümüze kadar olan süreçte inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Ancak, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra İran-Rusya ilişkilerinin önemli ölçüde geliştiğini belirtmek abartılı bir ifade olmayacaktır. Bugünlerde Rusya ve İran, ABD gibi bölgenin dışındaki aktörlerin politik […]