Zhandos Ranov

Zhandos Ranov

Senior Research fellow

Dr. Zhandos Ranov lisans eğitimini Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 2008 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi bölümünde yüksek lisans tamamlamıştır. Ardından aynı üniversitede Muhasebe ve Denetim bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 2017 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalında "Kazakistan ve Türkiye’de Yerel Yönetimler" isimli doktora çalışmasını yapmıştır.

Staff's Publications


Şubat 18, 2021

Kazakistan’da Yolsuzlukla Mücadele Reformları

“Yolsuzluk” günümüz toplumlarında yaygın olarak görülen sosyo-ekonomik boyutları olan bir sorundur. Yolsuzluğun, devletle birlikte ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Toplumların demokratik, moral ve etik yapılarını tehdit eden önemli bir problem olması nedeniyle yolsuzluğun üstesinden gelmek, dikkatli ve sistemli bir yaklaşımı gerektirir. Bütün toplumlarda görülen yolsuzluk, günümüzde, toplumsal yansımaları bağlamında küresel sorunlar […]
Aralık 7, 2020

COVİD-19 Salgınının Rusya Ekonomisine Etkisi

COVID-19 salgını, küresel düzeyde uygulamaya konulan çeşitli sınırlandırmalar ve ulusal düzeyde alınan ilave önlemlerle birlikte neredeyse tüm ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerini bozmuştur. Uluslararası Para Fonu’nun tahminlerine göre, 2020–2021 için dünya ekonomisinde toplam kayıp yaklaşık 12 trilyon ABD dolarına ulaşacaktır. 45 Views / Көрулер / Görüntüleme / Просмотры
Ekim 24, 2020

Özbekistan Cumhuriyeti Bütçe Sistemi: Mirziyoyev’in Reformları

31 Ağustos 1991’de Özbekistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ilanı sonrası hükümet, ülkenin bütçe sisteminin kendine has bir modelini geliştirmiştir. Bu dönemde kamu fonlarının etkin ve rasyonel kullanımını sağlamak için, öncelikli görev düzenleyici ve yasal çerçevenin oluşturulmasıydı (Cyberleninka.ru, 2020). Özbekistan Cumhuriyeti’nin “bütçe sistemi” yasasına göre, ülkenin bütçe sistemi, farklı düzeylerdeki bütçelerin birleşimi, bütçelerin […]
Ekim 24, 2020

Dünden Bugüne Özbekistan Ekonomisi: Tarihsel Geçmişi ile Güncel Gelişmeler

Bağımsızlığın ilk yıllarında Özbekistan Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişimi, Özbekistan’ın Birinci Cumhurbaşkanı İslam Karimov tarafından önerilen “Özbek Modeli”  temelinde gerçekleştirilmektedir. Reform sürecinde serbest piyasa ekonomisine geçişin beş temel ilkesinin uygulanması, ülkenin belirlenen hedeflere daha kısa sürede ulaşmasında, olumlu sonuçlar elde etmesinde ve yıllık ekonomik büyümenin sağlanması ile vatandaşların refahının artırılmasına katkı sağlamaktadır. […]
Haziran 22, 2020

COVID-19’un Kırgızistan Ekonomisi Üzerindeki Etkisi

Korona virüs salgını, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kırgızistan dahil olmak üzere neredeyse tüm dünya ülkelerinin liderleri, toplum sağlığının korunması ile ekonominin normal akışında devam ettirilmesi arasındaki keskin bir virajda, en az zararla dengeyi bulmaya […]
Nisan 6, 2020

Özbekistan Bütçe Sistemi: Gelişme Aşamaları ve Güncel Reformlar

Bağımsızlık sonrası dönemde Özbekistan, yeni döneme uygun bir bütçe sistemi modeli geliştirmiştir. Çağdaş ülkelerin bütçe sisteminde olduğu gibi, bu sistemin başlıca amacı, elverişli bir yasal çerçeve kapsamında kamu fonlarının verimli ve rasyonel kullanımını sağlamaktır. Devlet bütçesi ve devletin kullanabileceği diğer ekonomik araçlar, ulusal ekonominin oluşturulmasında ve sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli […]
Mart 19, 2018

Kazakistan’da İpotekli Kredi: Son Yılların Analizi

İpoteğe dayalı konut kredisi sistemi, dünya çapında yaygın olarak uygulanmaktadır. Oldukça düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları, bu tür krediyi özellikle gelişmiş ülkelerdeki insanlar için çekici hale getirmektedir. Bununla birlikte, Kazakistan ipotek piyasasında durum bir dizi ayırt edici özelliğe sahiptir.   31 Views / Көрулер / Görüntüleme / Просмотры
Ocak 22, 2018

Kazakistan Bütçe Sistemi’nin Yapısı ve Bütçe Gelirlerinde Son Değişmeler

Devlet bütçesi, ulusal ekonominin ve herhangi bir devletin tüm finansal sisteminin önemli bir parçasıdır. Bağımsızlıktan bu yana Kazakistan, bir dizi bütçe mevzuatı reformu uygulayarak bütçe harcamalarının ve bütçe sürecinin verimliliğini artırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Devlet planlamasının sonuç odaklı sistemini uygulama konseptinin (2007) ve yeni Bütçe Kanunu’nun (2008) yürürlüğe […]
Ekim 20, 2017

Kazakistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması

Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması; Kazakistan Cumhuriyeti’nin hem Avrupa Birliği (AB) hem de Batı dünyasıyla olan münasebetlerini sağlamlaştırmanın yanı sıra, bu ülkeler arasındaki istikrarlı siyasi ilişkilerin de oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Söz konusu anlaşmanın imzalanmasından önce Kazakistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında önemli ve olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle, 1991 yılında Avrupa Birliği tarafından […]