Женгизхан Жаналтай

Женгизхан Жаналтай

Deputy Director

Қазіргі таңда Женгизхан Жаналтай Еуразиялық ғылыми-зерттеу институтының ізденушісі болып жұмыс атқарады. Ол 2010 жылы КИМЭП университетінде халықаралық қатынастар мамандығы бойынша бакалавр дәрежесiн тамамдаған. Магистратурасын 2014 жылы КИМЭП университетінің халықаралық қатынастар бөлімінде «Оралмандарың Қазақстан қоғамына интеграциясы: Түркия қазақтары» атты диссертациясыны қорғап тамамдайды.

Staff's Publications


July 18, 2019

Евразийский обзор 2018: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) выпускает еженедельные электронные бюллетени, которые содержат аналитические статьи по широкому кругу тем, связанных с политическими, экономическими и социальными изменениями на евразийском пространстве, а также новостной блок, который освещает последние события в регионе. Как свидетельствуют положи тельные отзывы, которые мы продолжа ем получать от […]
July 17, 2019

Eurasia Outlook 2018: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Since 2015, the Eurasian Research Institute (ERI) has been issuing weekly e-bulletins that contain analytical articles on a wide range of topics related to political, economic and social developments in the Eurasian space, as well as the news block that covers recent activities in the region. As demonstrated by the […]
July 20, 2018

2018 жылғы маусымда Түркияда өткен президенттік және парламенттік сайлау

2018 жылы 24 маусымда Түркияда президенттік және парламенттік сайлау өтті. Сайлауға қатысу деңгейінің шамамен 87% болуы түрік халқының елдің саяси тағдырына қатысты шешім қабылдау үшін дауыс беруге мүдделілік танытқанын көрсетеді. Жоғарғы сайлау кеңесі жариялаған ресми нәтижелерге сәйкес, іс басындағы Президент Режеп Тайып Ердоған бірінші турда ең көп дауыс жинады – […]
June 11, 2018

Еуропалық одақтағы заңсыз мигранттардың белгісіз тағдыры

2016 жылғы жағдай бойынша әлемде 65,6 миллион адам түрлі себептермен үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Олардың ішінде 22,5 миллионы шетелге бас сауғалап, 10 миллионы азаматтығы жоқ адамдар ретінде тіркелді, ал қалғандары өз елдерінің басқа аймағына қоныс аударды. Біріккен Ұлттар Ұйымының статистикалық мәліметтеріне сәйкес, күн сайын 42,500 адам өз үйін тастап […]
April 17, 2018

Eurasia Outlook 2017: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Over the last three years, the Eurasian Research Institute (ERI) has been preparing weekly e-bulletins that provide readers with the timely and reliable analysis of recent developments in Eurasia. The analyses, which are prepared by our experts and, in some cases, by external experts, are appreciated by various academicians, specialists, […]
April 16, 2018

Евразийский обзор 2017: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

В течение последних трех лет Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) готовит еженедельные электронные бюллетени, в которых читателям предоставляется своевременный и достоверный анализ последних событий, происходящих на Евразийском континенте. Аналитические материалы, подготовленные нашими сотрудниками, и, в некоторых случаях, внешними экспертами, по достоинству оценены различными учеными, специалистами, должностными лицами и политиками из Турции, […]
February 26, 2018

Ресейдің демографиялық дағдарысы: шығу жолы бар ма?

Халық санының орнықты өсуін қамтамасыз ету көптеген елдердің алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі. Бүгінгі таңда көптеген дамыған елдер, ең алдымен Батыс елдері халық саны жылдам қарқынмен азайып бара жатқан елдердің тізіміне кіреді. Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты даму стандарттарына сәйкес, бір әйелдің тұтас өмірінде туатын балаларының орташа саны болып табылатын, тұрақты […]